Tibu Privacy Policy

Algemeen

Voor Tibu is de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en zijn met de meest moderne technieken beveiligd. Tibu houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. De hierbij opgegeven verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Tibu, gevestigd aan de Kraanvogel 88 4822 RA te Breda (Nederland).

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de website van Tibu kunnen worden bezocht.

Mochten er naar aanleiding van deze policy vragen of onduidelijkheden zijn dan kan je contact opnemen met Info@tibu.nl

Informatieverzameling en Verwerking

Accountgegevens

Om gebruik te maken van de diensten van Tibu is een persoonlijk Tibu Account noodzakelijk. Bij het aanmaken van dit account verstrek de gebruiker persoonsgegevens over zichzelf. Enkel naam, adres, email, mobiel telefoonnummer en geslacht zijn hierbij verplicht. Naast deze gegevens kun de gebruiker indien gewenst meer gegevens verstrekken. Deze zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van Tibu maar zullen de gebruikservaring wel ten goede komen.

De gebruiker kan de verstrekte gegevens ten alle tijde aanpassen/verwijderen in zijn/haar instellingen.

Gebruiksgegevens en Cookies

Tijdens het gebruik van Tibu wordt automatisch gegenereerde informatie verzamelt over het surfgedrag van de gebruiker. Deze informatie bestaat onder meer uit de pagina's die de gebruiker binnen het Tibu Domein bezoekt, IP adres en het soort browser dat de gebruiker gebruikt.

Daarnaast maakt Tibu gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen wordt herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie laat onze server zien dat de gebruiker is teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site.. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van de gebruikers pc en door gebruiker aangegeven voorkeuren) om een gebruik van Tibu te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast een IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Indien gebruiker dit wenst kan hij/zij de browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat gebruiker een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Dit heeft echter wel een nadelige invloed op de gebruikservaring.

Doeleinden Informatieverzameling

Het doel van onze informatieverzameling is om de gebruiker een optimaal op de gebruiker afgestemde online organizer dienst aan te bieden. De gegevens worden derhalve gebruikt om:

  • Met de gebruiker te communiceren over Tibu
  • Tibu aan te passen aan de wensen en behoeften van de gebruiker;
  • ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

Tibu is zelf een groot tegenstander van Spam. We geven de gebruiker de mogelijkheid om in zijn instellingen exact aan te geven wanneer en hoe hij/zij door Tibu wil worden benaderd. Contactpersonen van de gebruiker kunnen enkel met verzoeken van de gebruiker worden benaderd. Tibu benadert contactpersonen nooit zelf.

Alleen bij expliciete goedkeuring van de gebruiker kan Tibu Email en SMS met aanbiedingen van derden verstrekken. We proberen deze aanbiedingen zo nauw mogelijk aan te laten sluiten op je profiel. De maximale frequentie van dergelijke uitingen is 2-4 keer per maand.

Tibu gebruikt de informatie ook om te zorgen dat gebruiker advertenties te zien krijgt die bij het profiel van de gebruiker passen. Voorzover daarvoor gegevens aan derden worden verstrekt zijn deze volledig geanonimiseerd.

Zoals eerder vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook het IP-adres van de gebruiker. Tibu legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers Tibu wordt bezocht ter beveiliging. Tibu gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken. Tibu kan automatisch gegenereerde informatie, waaronder het IP-adres, aan derden verstrekken die voor Tibu gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren.

Binnen Tibu kunnen gebruikers elkaar zoeken middels het ingegeven email adres om gebruik te maken van Tibu Share voor het delen van persoons-, beschikbaarheid- en agendagegevens. Indien de gebruiker niet wenst dat mensen hem/haar aan de hand van het email adres kunnen vinden kun gebruiker dit in zijn/haar instellingen aangeven.

Tibu verstrekt verder enkel gebruikersgegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.

Informatiebeveiliging

Tibu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gebruiker is echter ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor zijn inloggegevens en de kracht van het gekozen wachtwoord. Tibu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik van inloggegevens.

Minderjarige gebruikers

In beginsel mag iedereen gebruik maken van Tibu. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht gebruiker nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet de gebruiker toestemming hebben van ouders of voogd voordat een account wordt aangemaakt. Met het accepteren van de Privacy Policy garandeert gebruiker een leeftijd van zestien (16) jaar of ouder of toestemming van de ouders/voogd te hebben om een account aan te maken.

Laatst bijgewerkt op 13 Augustus 2009


© 2009 Tibu - Alle rechten voorbehouden

Online Organizer Rondleiding Gebruiksvoorwaarden Privacy Contact